แม่จัน มินิมาราธอน


ครั้งที่ 2

วิ่งคนเดียวแล้วเหงา มาวิ่งกับพวกเราชาวเหลือง-ดำ แม่จันวิทยาคม

13 ธันวาคม 2563

- เพื่อระดมทุนสมทบในการก่อสร้างโดมเอนกประสงค์ "60 ปี แม่จันวิทยาคม" และปรับปรุงหอประชุม
- เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของนักเรียนและประชาชนทั่วไป
- เพื่อส่งเสริมนโยบาย Sport City ของจังหวัดเชียงรายการรับสมัคร แม่จันมินิมาราธอน ครั้งที่ 2

กำหนดการรับสมัคร
ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป - 5 ธันวาคม 2563 เวลา 22.00น.

ค่าสมัคร/ระยะ
    นักเรียนแม่จันวิทยาคม (ลงได้ทุกระยะ)   199 บาท
    Walk&Run (2.5km)                      199 บาท
    Fun Run (5km)                           399 บาท
    Mini Marathon (10km)                  399 บาท
    VIP (ลงได้ทุกระยะ)                        999 บาท


กติกาการสมัคร
   1. สมัครผ่าน เว็บไซต์ของโรงเรียนแม่จันวิทยาคม
   2. ผู้สมัครวิ่งสามารถสมัครล่วงหน้าและชำระเงินค่าสมัคร การชำระเงินโดยการโอนเงิน มายังบัญชีตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี "วิ่งมินิมาราธอนแม่จันวิทยาคม" เลขที่บัญชี 535-0-46909-6 ประเภทบัญชี ออมทรัพย์ สาขา แม่จัน   3. ยืนยันการสมัคร โดยเเจ้งชื่อ - สกุล , เบอร์โทร , ประเภทการวิ่ง, ช่วงอายุที่สมัคร , วัน - เวลาที่โอนเงิน , ไซส์เสื้อและสลิปการโอนเงิน
   ** หลังจากแจ้งการโอนเงินแล้ว ทางโรงเรียนจะทำการตรวจสอบว่ามีจำนวนเงินและเวลาตรงตามหลักฐานที่แจ้งโอน
ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 1-2 วันทำการ และจะทำการอัพเดทสถานะให้ทราบทางหน้าเว็บไซต์ **

   4. โปรดนำบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงมาแสดงในวันรับเสื้อและเบอร์วิ่ง วันที่ 11-12 ธันวาคม 2563 เวลา 09.00-18.00น.
ณ หอประชุม โรงเรียนแม่จันวิทยาคม อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
   5. ไม่สามารถคืนเงินค่าสมัครทุกกรณี

ผู้มีสิทธิ์เข้าแข่งขัน
  1. ต้องมีอายุอย่างน้อย 12 ปีขึ้นไป ทั้งชายและหญิง ถ้าอายุต่ำกว่า 12ปี สามารถร่วมวิ่งในรายการได้ กรณีที่มีผู้ปกครองดูแล
  2. เปิดรับทุกสัญชาติ


ประเภทการแข่งขัน

ประเภทการแข่งขัน
    Walk&Run (2.5km)          ไม่จำกัดอายุ
    ผู้นำท้องที่/ท้องถิ่นอำเภอแม่จัน (5km)        ชาย/หญิง
       - รุ่นอายุต่ำกว่า 45 ปี                    ชาย/หญิง
       - รุ่นอายุ 45 ปีขึ้นไป                    ชาย/หญิง
    Fun Run (5km)               ชาย/หญิง
    Mini Marathon (10km)      ชาย/หญิง
       - รุ่นนักเรียน                       ชาย/หญิง
       - รุ่นอายุ        ต่ำกว่า 30 ปี      ชาย/หญิง
       - รุ่นอายุ        30-39 ปี          ชาย/หญิง
       - รุ่นอายุ        40-49 ปี          ชาย/หญิง
       - รุ่นอายุ        50 ปีขึ้นไป        ชาย/หญิง
    VIP (ลงได้ทุกระยะ)                 ชาย/หญิง

กำหนดเวลาปล่อยตัว
    1. Mini Marathon (10km) เวลา 06.00น.
    2. Fun Run (5km)          เวลา 06.15น.
    3. Walk&Run (2.5km)     เวลา 06.30น.

ระเบียบการรายงานตัวเพื่อรับรางวัล
    1. 5 กม. รายการงานตัวก่อนเวลา 7.30 น.
    2. 10 กม. รายการงานตัวก่อนเวลา 7.45 น. กรณีนักวิ่งไม่มารายงานตัว กรรมการจะทำการเลื่อนอันดับให้ลำดับต่อไป การประท้วงให้ทำภายใน 30 นาทีหลังจากประกาศผลอย่างเป็นทางการ หากเกินกว่า 30 นาที ให้ถือการประกาศผลเป็นที่สิ้นสุด

การมอบรางวัล จะทำการมอบทันทีสำหรับกลุ่ม รุ่นอายุ และผู้ได้รับรางวัลเข้าเส้นชัยครบจำนวนรางวัล
** โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่มีชื่อไม่ตรงกับหมายเลขที่ลงทะเบียน
*** โรงเรียนขอสงวนสิทธิ์ในการมอบรางวัลสำหรับนักวิ่งที่ไม่ปฏิบัติตามกติกาการแข่งขัน
เส้นทางการวิ่ง
จุด Start : โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
จุด Finish : โรงเรียนแม่จันวิทยาคม


แบบเสื้อ เหรียญและถ้วยรางวัล

แบบเสื้อ แม่จันมินิมาราธอน ครั้งที่ 2


แบบเหรียญ แม่จันมินิมาราธอน ครั้งที่ 2


    แบบถ้วยรางวัล แม่จันมินิมาราธอน ครั้งที่ 2


   


กำหนดการ
-


ติดต่อสอบถาม

โรงเรียนแม่จันวิทยาคม
053-771787 (08.00 - 16.30 น.)
[email protected]


สอบถามข้อมูล
FB messages แม่จันมินิมาราธอน
081-8852269 (จันทร์-ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.)